Математика

Математика дає не тільки гарне теоретичне підґрунтя для засвоєння важливих природничих наук, таких як фізика, хімія, біологія, прикладних наук як програмування, але й бере участь у формуванні світоглядної позиції дитини , розвиває її абстрактне мислення, зосередженість та гнучкість мислення, розвиваючи дитину всебічно. Саме на розвитку індивідуальних здібностей та навичок дитини зосереджений наш курс, що допоможе їй не тільки вивчити математику, але й зрозуміти її, осягнути.

Одне заняття на тиждень.
Тривалість заняття: 2 години.

Посилання на програму курсу